Kapazität:
3500
Adresse:
Kantatenweg 9F, 04229 Leipzig, Germany
X