Kapazität:
1800
Adresse:
Reichenbrand, Chemnitz, Germany
X