Kapazität:
1300
Adresse:
Sommerfelder Str. 8, 04451 Borsdorf, Germany
X