Kapazität:
1500
Adresse:
Harthweg 244, 09117 Chemnitz, Germany
X