Kapazität:
2000
Adresse:
Nonnenweg, 04229 Leipzig, Germany
X